13. FORUM GOSPODARCZE TIME, 8-11 MARCA ON- LINE

13. Forum Gospodarcze TIME organizowane jest z inicjatywy najaktywniejszych i największych organizacji i przedsiębiorstw sektora ICT. Odbędzie się w formule on-line w dniach 8-11 marca 2021 roku. Tematyka Forum została podzielona na cztery nurty tematyczne: infrastrukturalny, przemysłowy, finansowy oraz usługowy.

Gospodarka sieciowa, sieci 5G, przemysł 4.0, cyfrowy system finansowy i sztuczna inteligencja otworzyły kolejny etap w cyfryzacji sieci i przemysłu. Rozwój gospodarki sieciowej oznacza konieczność reformy otoczenia regulacyjnego. Motorem napędowym jest dążenie do zwiększania efektywności wykorzystania zasobów. XIII Forum Gospodarcze TIME to spotkanie osób zainteresowanych udziałem w tworzeniu nowego prawa gospodarczego.

Tematy spotkań, prezentacji i dyskusji podczas 13 FG TIME:

 • KPO – polityka społeczna i edukacyjna
 • Ramy prawne gospodarki cyfrowej UE 2030
 • Polska Gospodarka Cyfrowa w Europie 2030
 • Regulacje i praktyka w realizacji cyfrowej wizji Europy 4.0
 • Kierunek regulacji europejskich vs. realia w Polsce
 • Jak finansować i budować sieci szerokopasmowe
 • KPO – wsparcie dla MŚP w ramach realizacji polityki integracji rynkowej i konkurencyjności
 • Kompatybilność transformacji przemysłu 4.0 i energetyki
 • Gospodarka Wodorowa – szanse i zagrożenia
 • Finansowanie odbudowy gospodarki po pandemii, w oparciu o budżet, środki unijne i prywatne
 • Przyszłość E-commerce
 • Implementacja Europejskiego Zielonego Ładu
 • Cyfrowe pieniądze – szansa, rewolucja, czy zagrożenie?
 • Przyszłość Cyfrowego Rynku Medialnego
 • Suwerenność cyfrowa i cyberbezpieczeństwo
 • Usługi  AI w gospodarce
 • Cyfryzacja ochrony zdrowia
 • Certyfikacja i regulacje w cyberbezpieczeństwie.

W trakcie czterech dni Forum Gospodarczego TIME będziemy- o czym zapewniają organizatorzy-  świadkami ciekawych wystąpień i dyskusji na temat przyszłości sektora ICT. W wirtualnej rzeczywistości przy użyciu innowacyjnego, nieinwazyjnego oprogramowania każdy z uczestników  będzie miał możliwość: zorganizować swoje wirtualne stoisko, umówić i spotkać się z klientami, zorganizować swój panel dyskusyjny, przedstawić prezentację, webinar, wyeksponować i umocnić markę swojej firmy.

 Szczegółowe informacje, program rejestracja – fgtime.pl