Internetowa strona Miesięcznika Branży Telewizyjnej TELE PRO jest kontynuacją wersji papierowej magazynu, wydawanego od września 2009 do grudnia 2019.
Na stronie znalazły się zarówno ?stare? rubryki jak i nowe, uwzględniające sytuację i zmiany zachodzące na rynku mediów elektronicznych, w tym przede wszystkim na rynku telewizyjnym. Rozbudowano część informacyjną, dodano kolejne relacje ze spotkań branżowych, konferencji, targów i festiwali filmowo-telewizyjnych w Polsce i na świecie. Korespondencje naszych wysłanników są tu często jedynymi relacjami, jakie pojawiają się w kraju z największych i najważniejszych imprez.
Nie zabrakło miejsca dla rozmów z twórcami i producentami, administratorami rynku audiowizualnego i kreatorami świata mediów. Rekomendowane będą wybrane pozycje z oferty programowej obecnych na polskim rynku stacji i kanałów telewizyjnych.
Jest tu także część odnosząca się do techniki i produkcji filmowo-telewizyjnej oraz badań i raportów dotyczących polskiego i międzynarodowego odbiorcy.
Czytelnikom zainteresowanym dniem wczorajszym telewizji w wydaniu polskim i światowym oraz wydarzeniom medialnym z przeszłości polecamy rubrykę ?Historia?. Wszystkim, felietony i opinie na bieżąco komentujące to co na ekranach i poza nimi.

Adresatami strony i jej mamy nadzieję stałymi czytelnikami, są przede wszystkim telewidzowie ale też osoby, które, na co dzień podejmują kluczowe decyzje skutkujące tym, co oglądamy na szklanym ekranie:
? Właściciele, prezesi, członkowie rad nadzorczych i zarządów stacji telewizyjnych;
? Osoby odpowiedzialne za finanse, marketing, badania i sprzedaż oferty telewizyjnej;
? Producenci telewizyjni, dyrektorzy techniczni, inżynierowie;
? Twórcy obrazu i dźwięku, autorzy i realizatorzy;
? Operatorzy sieci kablowych i nadawcy telewizyjni;
? Administratorzy platform cyfrowych i kanałów tematycznych;
? Producenci i dystrybutorzy sprzętu oraz nowych technologii.