Wydawca:

VITULUS AUREUS s.c.

Adres wydawcy i redakcji:
02-972 Warszawa,
ul. ks. Prymasa A. Hlonda 10/81
tel.: 00 48 22 403 69 33
fax: 00 48 22 403 96 65

Redakcja:

Janusz Kołodziej – red. naczelny

tel: 601 345 745

Stale współpracują:

Marek Hendrykowski, Wojciech Kowalczyk, Grzegorz Morkowski, Jacek Bielski,
Andrzej Bukowiecki, Jerzy Bojanowicz, Barbara Każmierczak, Jerzy Armata,
Piotr Machul, Konrad J. Zarębski

Napisz do nas: