50. Międzynarodowa Konferencja i Wystawa PIKE, Łódź: Świat o AI a u nas walka o przetrwanie telewizji lokalnych

Na początku października łódzki Hilton gościł uczestników jubileuszowego spotkania branży telewizyjnej i telekomunikacyjnej skupionej wokół Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej. Tematem przewodnim jesiennej konferencji była rozwijająca się w brawurowym tempie rewolucja AI, której skutki już zaczynami doświadczać wszyscy. Nie tylko widzowie telewizyjni czy klienci telekomów. W programie konferencji, który na bieżąco relacjonowały branżowe i medialne portale, znalazły się dyskusje o przyszłości branży szerokopasmowej na rynku mediów i telekomunikacji, oceniano kierunki zmian z punktu widzenia biznesu, regulatorów i ekspertów, dla nich szczególnie istotne w okresie przedwyborczym.

Do udziału w Konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele operatorów sieci kablowych, mobilnych, nadawców telewizyjnych, dostawców i producentów treści audiowizualnej oraz sprzętu, infrastruktury, rozwiązań technologicznych i teleinformatycznych, a także instytucji regulacyjnych, parlamentu oraz rządu.

Jednym z najważniejszych momentów tegorocznego spotkania było proklamowania 3 października Dniem Telewizji Lokalnych, których przyszłość, co może dziwić a nawet szokować, wcale nie jest oczywista, ze względu na niechętne im instytucje i władze lokalne a także niezdecydowanie władz centralnych czy takie media sa aby na pewno potrzebne??!! Coś, co w cywilizowanej części Europy jest oczywistą oczywistością, nad Wisłą znów urasta do rangi problemu z cyklu „być albo nie być”.

W Łodzi mówiono wielokrotnie o wojnie za nasza wschodnią granicą, zaś jej przebiegowi ze szczególnym uwzględnieniem telekomunikacji, poświęcone było specjalne wystąpienie Oleny Luksenko (na zdjęciu) , dyrektor zarządzającej w firmie RETN Ukraine and Black Sea Region, której najważniejsze fragmenty podajemy niżej .

Jak przetrwać wielki kryzys i zapewnić łączność wszystkim partnerom

Najważniejsze fakty z ostatnich 19 miesięcy to między innymi:

Infrastruktura

Zmasowane ataki rakietowe w IV kwartale 2022 r.:

  • 635 ataków na obiekty infrastruktury krytycznej
  • W rezultacie sieć RETN pracowała blisko 40% czasu bez dostępu do prądu: praca urządzeń w oparciu o baterie
  • 3331 godzin – łączny czas pracy generatorów prądu

Sytuacja w I oraz II kwartale 2023 r.:

  • Większość rakiet zostaje zestrzelona przez ukraińską obronę powietrzną
  • Praca urządzeń RETN – około 5% czasu bez dostępu do prądu (zasilanie z baterii)
  • 389 godzin – łączny czas pracy generatorów prądu w punktach dostępu (PoP)

Rynek telekomunikacji w Ukrainie

  • Straty w wysokości 3 mld dolarów po stronie operatorów w pierwszym roku wojny
  • Jednocześnie trwa rozbudowa sieci i rozwój biznesu
  • Znaczny wzrost wykonywanych połączeń sieciowych z krajami europejskimi, szczególnie z Polską i Węgrami. Poziom wydajności wzrósł niemal trzykrotnie w porównaniu do 2021 r. pomiędzy Ukrainą a tymi krajami. W rezultacie Polska stałą się głównym węzłem dla Ukrainy z szacowaną przepustowością 3,7 Tbps. Wcześniej tę rolę pełniły Niemcy (Wg danych Telegeography IP Networks Research Service)

Więcej o aktywności RETN podczas wojny w Ukrainie

RETN jest jednym z wielu dostawców sieciowych w Ukrainie, zapewniając ok. 15% całego ruchu w kraju oraz przesyłu przez terytorium kraju. Firma zarządza własną siecią o długości ponad 6000 km, posiada ponad czterdzieści punktów dostępu (PoP) w całym kraju. Żaden z punktów dostępu nie został odcięty od sieci, infrastruktura działała również w warunkach odcięcia od zewnętrznych dostaw energii elektrycznej, a zniszczona pośrednio lub bezpośrednio wskutek działań wojennych infrastruktura jest naprawiana skutecznie i na czas. Oznacza to, że model biznesowy musiał przestawić się na specjalne okoliczności. Uszkodzenia łącz światłowodowych oraz odcięcie punktów dostępu (PoP) wydają się najbardziej oczywiste, kiedy trwają działania wojenne. Tak się zdarzało, dlatego RETN, na ile było to możliwe, zabezpieczał się przed takimi incydentami, np. w rejonie Kijowa po wyparciu wojsk rosyjskich. „Warto tworzyć alternatywne połączenia. W każdym dużym mieście należy zabezpieczyć dwa punkty dostępu, każdy połączony z siecią międzynarodową.

Zasilanie elektryczne infrastruktury jest kluczowe. Urządzenia RETN pracowały łącznie blisko 400 godzin zasilane agregatami. Na takie warunki należy zabezpieczyć się w najlepsze baterie, akumulatory i systemy UPS. Łańcuchy dostaw to również wielkie wyzwanie dla dzisiejszej Ukrainy. Dostawy jakiejkolwiek przesyłki spoza kraju to okres co najmniej 7 dni. Doświadczenia RETN wskazują, że warto zabezpieczyć magazyny w podstawowe części zamienne, a najlepiej w miejscach blisko położonych kluczowych elementów własnej infrastruktury.

W warunkach wojny wzrost połączeń może pojawić się w czasie i miejscach, w których nigdy by tego nie oczekiwano. Tak było na przykład w pierwszym okresie inwazji, kiedy z wielką intensywnością ruch wzrósł w regionach Lwowa i Użgorodu. Taki nieoczekiwany wzrost może spowodować problemy z połączeniem, wielokrotnie powtarzające się w tym samym czasie. Może to być dotkliwe, kiedy wiele osób jednocześnie chce pozostać w kontakcie ze swoimi bliskimi, mieć dostęp do informacji, łączność z resztą kraju, z Europą i światem. Co ważne, RETN w porozumieniu z ukraińskim Narodowym Centrum Zarządzania Telekomunikacją na bieżąco blokuje ponad 640 systemów ASN powiązanych z Rosją.

Trudny okres wojny w Ukrainie pokazuje, jak ważna jest komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna. „Najtrudniejsze dla mnie jest to, że w każdej chwili mogę stracić kontakt z kimkolwiek z mojego zespołu” – powiedziała Olena Lutsenko. Cała Ukraina jest bez przerwy zagrożona atakami rakietowymi, dlatego tak ważne jest, aby stale pozostawać w kontakcie ze sobą. RETN na bieżąco komunikuje się ze swoimi klientami, podwykonawcami oraz konkurentami. Wzajemne użyczanie sobie łącz jest z korzyścią dla wszystkich. Tak działo się w pierwszych tygodniach inwazji, kiedy odbiorcy i dostawcy usług potwierdzili, że rzeczywiście są dla siebie partnerami tworząc grupy robocze, których celem było utrzymanie usług sieciowych.

Jakie wnioski płyną na dalszy okres działalności RETN w Ukrainie? Firma będzie odnawiać swoje zasoby i robić wszystko, aby chronić infrastrukturę w najlepszy sposób. Tym bardziej, że zapotrzebowanie na usługi sieciowe rośnie, a razem z nim wzmacnia się branża telekomunikacyjna. Warto zaznaczyć, że przepustowość łącz pomiędzy Ukrainą a Polską wzrosła trzykrotnie w porównaniu do 2021 r. Podobny wzrost wydajności pojawił się na połączeniu z Węgrami.

Nikt nie spodziewa się wojny. Dlatego trudno przewidzieć, co może być najważniejsze na te najtrudniejsze warunki. Nauczyliśmy się jednego: każdy dzień to nasz najlepszy dzień. Cieszmy się nim jak najlepiej umiemy– zakończyła Olena Lutsenko.

Podczas finałowego wieczora 50. Międzynarodowej Konferencji i Wystawy PIKE ogłoszono tez i wręczono nagrody.

Laureatami Tytanowego Oka zostali, w kategorii:

Polska Produkcja Telewizyjna – Netflix za serial Wielka Woda,

Działania CSR – wyróżnienia otrzymali wszyscy nominowani:

Warner Bros. Discovery za projekt: „Różni i dumni”,

TVP Kobieta za akcję: “Ekoweekend”,

Grupa Polsat Plus za projekt: „Stowarzyszenie Programu Czysta Polska”,

Telewizja Puls za projekt: „Seniora chatka dla 4-latka”

A+E Networks za Herstory.

Wydarzenie Roku – Warner Bros. Discovery oraz The Walt Disney Company

Laureatami Złotej PIKE w 2023 roku zostali:

Kategoria Dostawa – twórca i Prezes firmy StreamVX Szymon Karbowski;

Kategoria Osoba: twórca i długoletni prezes Kina Polska Bogusław Kisielewski oraz

Honorową Złotą PIKE otrzymał wieloletni redaktor naczelny miesięcznika TV-Sat Magazyn i animator działań środowiska telewizji kablowych Henryk Ciski.

(Janko)