MOJA HISTORIA TELEWIZJI

Eco, czyli echo

4 listopada 2019

Dzieło otwarte Umberto Eco otworzyło nową epokę w refleksji nad fenomenem telewizji. Kilkanaście lat czekaliśmy na jego polskie wydanie (pierwodruk 1962, edycja polska 1973) ale było warto. Pamiętny zbiór rozpraw włoskiego uczonego przeorał świadomość tego, […]