JACEK OKO PREZESEM URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Sejm powołał, na wniosek, Prezesa Rady Ministrów, Jacka Oko na stanowisko prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na pięcioletnią kadencję. Informacja o tym nie znalazła się jednak na stronie internetowej UKE!

Dr inż. Jacek Oko jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej. W latach 1998-2002 pracował w Telefonii Lokalnej – przemianowanej później na Telefonię Dialog. W 2004 obronił pracę doktorską, jednocześnie współpracując z ATM Gupa S.A. (w tym jako członek zarządu TK3). W 2005 roku został członkiem zarządu spółki Tele Video Media przekształconej następnie w spółkę Avista Media błądzącą własnością Telefonii Dialog i ATM Grupy. W spółce tej wdrażał uruchomienie telewizji interaktywnej. W 2009 roku ponownie rozpoczął pracę na Politechnice Wrocławskiej, początkowo jako wykładowca, a później jako dyrektor Działu Informatyzacji Uczelni.

Zastąpił odwołanego z końcem maja, przed upływem kadencji, Marcina Cichego.