KATARZYNA KIELI NA CZELE TVN DISCOVERY

Od września br. Discovery wprowadza nową strukturę organizacyjną w regionie EMEA obejmującym 140 rynków w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

Restrukturyzacja ma na celu wprowadzenie prostszej i bardziej efektywnej struktury, która umożliwi szybsze reagowanie na zmieniające się potrzeby widzów, zwłaszcza na dynamicznie rozwijającym się rynku VoD.

W związku ze zmianami organizacyjnymi z Discovery odejdzie kilku szefów dotychczasowych regionów. Ze swojego stanowiska odejdzie też m.in. Piotr Korycki, Prezes TVN S.A.

Katarzyna Kieli, Prezes i Dyrektor Zarządzająca Discovery EMEA, w ramach swojego stanowiska regionalnego będzie nadzorowała operacje w Polsce.