INNOWACJE TECHNOLOGICZNE MAJĄ KLUCZOWE ZNACZENIE

Raport Ericsson ConsumerLab jest świeżym spojrzeniem konsumentów do wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz pozytywnym wpływie technologii na środowisko.

Rządy i przedsiębiorstwa oraz miliony dzieci w wieku szkolnym, zadają pytanie, jak prowadzić bardziej zrównoważone życie i sprawić, aby było powszechne w społeczeństwie. Jakie jest zdanie na ten temat konsumentów? Czy ich nawyki i działania odzwierciedlają to postrzeganie? Czy uważają, że ICT może mieć wpływ na ekologię? Najnowszy raport Ericsson ConsumerLab: ?Konsumenci, zrównoważony rozwój i technologie ICT? odpowiada na te tematy. Badanie zostało przeprowadzone na próbie dwunastu tysiącach użytkowników internetu z całego świata. Raport przedstawia nastawienie konsumentów do ekologicznych trendów życia.

W ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci niepokój ludzi związany z zanieczyszczeniem powietrza i wody wzrósł z jednego na pięciu konsumentów do jednego na dwóch konsumentów. Zainteresowanie konsumentów zmianą klimatu i globalnym ociepleniem wzrosło z trzynastu procent do pięćdziesięciu procent.

Badanie obejmuje również przemyślenia konsumentów na temat odpowiedzialności za ochronę środowiska. Na całym świecie ośmiu na dziesięciu konsumentów uważa, że to ??rządy są odpowiedzialne za ochronę środowiska, a siedemdziesiąt procent stwierdza, że odpowiedzialni są również obywatele.

Respondenci dostrzegają potrzebę działań zbiorowych. Pięciu na dziesięciu oczekuje od przedsiębiorstw odpowiedzialności ekologicznej. Konsumenci postrzegają innowacje technologiczne jako kluczowe w wyzwaniach środowiskowych. Potwierdza to czterdzieści sześć procent ankietowanych. Ponadto trzydzieści sześć procent oczekuje aplikacji ze wskazówkami dotyczącymi świadomego życia w środowisku.

Co ciekawe, konsumenci, którzy uważają, że technologia będzie kluczowa w rozwiązywaniu przyszłych wyzwań środowiskowych, wyrażają znaczące zainteresowanie różnymi rozwiązaniami ICT, aby pomóc im żyć bardziej ekologicznie.

?Narzędzia i usługi ICT mogą odgrywać istotną rolę we wspieraniu codziennych wysiłków konsumentów w celu zmniejszenia ich osobistego wpływu na środowisko?, mówi Zeynep Ahmet Vidal, Senior Researcher at Ericsson Consumer & IndustryLab  i autor raportu.

?Nasze badanie pokazuje, że konsumenci postrzegają technologie ICT jako pomoc w codziennym życiu, czy to ze względów środowiskowych, zdrowotnych, finansowych, czy dla wygody. ICT to potencjał do stworzenia innowacyjnych rozwiązań na rzecz klimatu. Usługodawcy mają wyjątkową okazję i pozycję, aby zapewnić nowe rozwiązania, które mogą pomóc konsumentom w dokonywaniu bardziej zrównoważonych wyborów w ich życiu codziennym. ?

Kraje biorące udział w badaniu to USA, Brazylia, Wielka Brytania, Niemcy, Hiszpania, Rosja, Republika Południowej Afryki, Królestwo Arabii Saudyjskiej, Indie, Malezja, Chiny i Australia. Próba składa się z tysiąca respondentów z każdego kraju.