JACEK BROMSKI PONOWNIE PREZESEM STOWARZYSZENIA FILMOWCÓW POLSKICH

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Filmowców Polskich, które odbyło się 21 maja 2022 roku w Warszawie, wybrało nowe władze. Prezesem największej w Polsce organizacji zrzeszającej ludzi filmu, ogromną większością głosów, został ponownie wybrany Jacek Bromski.

Na tego, reżysera, scenarzystę, producenta, głosowała zdecydowana większość obecnych. To wyraz ogromnego zaufania środowiska filmowego i uznania dla dokonań w poprzedniej – bardzo trudnej – kadencji. Jacek Bromski jest prezesem Stowarzyszenia od 1996 roku kiedy zastąpił na tym stanowisku Jerzego Domaradzkiego, który wyjechał za granicę. Od tego czasu był siedmiokrotnie wybierany przez na Prezesa Zarządu Głównego SFP.

Do najważniejszych zadań nowego zarządu Stowarzyszenia Filmowców Polskich należą doprowadzenie do implementacji Dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym, która pozwoli na objęcie tantiemami internetu oraz uchwalenie Ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego. Dziś wielu twórców jest poza systemowym dostępem do NFZ i ZUS, a obowiązujące rozwiązania podatkowe nie są dostosowane do specyfiki ich pracy. Temu ma służyć aktualizacja listy czystych nośników i dostosowanie jej do obecnych, powszechnych, rozwiązań technologicznych.