KIKE W  WIRTUALNEJ FORMULE O NOWYM PRAWIE

Dla ponad 1200 zarejestrowanych uczestników, pierwsza w Polsce, całkowicie wirtualna Konferencja Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej okazała się wyjątkowym doświadczeniem. W dniach 23-25 czerwca mogli w pełni skorzystać z możliwości, jakie daje Wirtualne Centrum Kongresowe VirBELA? – platforma wyposażona w odpowiednią infrastrukturę online.

Dla Wirtualnej Konferencji KIKE stworzono dwie sale audytoryjne, strefę wystawienniczą EXPO, a także udostępniono prywatne przestrzenie do spotkań biznesowych i networkingowych dla sponsorów i uczestników konferencji.

? Na tradycyjne konferencje przyjeżdżają głównie szefowie lub niewielkie przedstawicielstwa małych i średnich firm, bo przecież ktoś musi zostać w biurze ? mówi Karol Skupień, prezes Izby KIKE. ? Wirtualna formuła konferencji pozwoliła zarejestrować praktycznie wszystkich, a każdy z pracowników mógł uczestniczyć w wybranym bloku tematycznym, związanym z zagadnieniami, które go interesują. Było to spore udogodnienie i przez to większa liczba uczestników mogła skorzystać z tego rozwiązania.

Agenda Wirtualnej Konferencji KIKE została zbudowana z kilku bloków tematycznych. Pośród nich uczestnicy znaleźli wątki takie jak: Prawo Komunikacji Elektronicznej, IPTV, COVID-19 a biznes, eksperci dla ISP, telefonia stacjonarna, technologie bezprzewodowe (nie tylko o 5G), Internet/usługi, finanse i PO PC oraz cykl warsztatów sprzedażowych, prawnych i technologicznych. Wśród prelegentów i gości obecni byli reprezentanci najważniejszych instytucji i firm działających na polskim rynku telekomunikacyjnym, w tym Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Ministerstwa Cyfryzacji z podsekretarz stanu, Wandą Buk. Podczas dyskusji i prezentacji wysłuchano m.in.: Krzysztofa Dyla, wykonującego obowiązki Prezesa UKE, dyrektora Wojciecha Szajnara z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, dyrektora Rafała Sukiennika z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Agnieszki Krauzowicz z Ministerstwa Cyfryzacji, Kamila Rybikowskiego, Radcy Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Piotra Muszyńskiego Prezesa Fixmap i Eugeniusza Gacy z KIGEiT.

Nowe prawo

Tematem, któremu poświęcono najdłuższy blok podczas Wirtualnej Konferencji KIKE, było planowane wdrożenie do polskiego porządku prawnego Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej. Agnieszka Krauzowicz, dyrektor Departamentu Telekomunikacji Ministerstwa Cyfryzacji, podkreśliła, że nowa ustawa nie będzie rewolucyjna, co pozwoli zachować stabilność rynku telekomunikacyjnego. Zdecydowano się jednak na wprowadzenie w niej pojęcia ?komunikacji elektronicznej?, które zdaniem przedstawicieli ministerstwa w lepszy sposób oddaje przedmiot regulacji, ponieważ pojęcie ?łączność? zarezerwowane jest w administracji rządowej dla regulacji spraw pocztowych. Podczas panelu dyskusyjnego na temat projektu Jakub Woźny z Kancelarii Prawnej Media wyraził opinię, że projekt nowej ustawy jest dobrze przygotowany, choć zaskoczyła go liczba zawartych w nim przepisów karnych. Dodał, że ustawa ta nie zmieni jednak rynku telekomunikacyjnego w istotny sposób.

Warto przy tym zaznaczyć, że Ministerstwo Cyfryzacji przeprowadziło już szereg prekonsultacji projektu nowej ustawy z przedsiębiorcami, organizacjami społecznymi (operatorzy reprezentowani byli przez KIKE) oraz przedstawicielami administracji. Podczas wystąpienia Grupy Roboczej ds. Administracji Publicznej KIKE (GRAP) Karol Skupień, Konrad Baranowski (wiceprezes zarządu KIKE) i Ewelina Grabiec (radca prawny z Kancelarii itB Legal) podkreślali dobrą współpracę z przedstawicielami ministerstwa. Zaznaczono też, że celem prac było dostosowanie prawa do praktyki. Obecnie opracowywane jest nowe brzmienie projektu. Nowa wersja ustawy ma ukazać się w lipcu i będzie zawierać przynajmniej część postulatów branży. Następnie planowane jest skierowanie projektu na formalną ścieżkę legislacyjną, czyli do opiniowania i konsultacji. Dyrektywa powinna zostać wdrożona do polskiego porządku prawnego do 21 grudnia br. Dyrektor Krauzowicz potwierdziła, iż obecny harmonogram prac ministerstwa przewiduje, że ustawa rzeczywiście będzie gotowa w tym terminie.

Podczas panelu GRAP Tomasz Bukowski omówił kwestie dotyczące sprawozdawczości i zaznaczył, że operatorzy praktycznie nie załapali się na środki pieniężne płynące z Tarczy Antykryzysowej. Konrad Baranowski i Piotr Wiąckiewicz poruszyli natomiast temat finansowania sieci, pożyczek szerokopasmowych i korzystania ze środków unijnych.

POPC i nowe środki finansowe

W konferencyjnym bloku prelekcji związanych z współfinansowaniem infrastruktury telekomunikacyjnej z środków unijnych i rządowych uczestniczył Wojciech Szajnar, dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Zaprezentował on, co udało się dotychczas osiągnąć i w jaki sposób programy operacyjne CPPC zmieniły rynek telekomunikacyjny w Polsce. Podkreślił też, że głównym celem ostatniego konkursu było zapewnienie dostępu do szybkiego Internetu na słabo zaludnionych obszarach. Dodał, że w najbliższych latach branża może spodziewać się kolejnych inwestycji z unijnego funduszu odbudowy (już w przyszłym roku), a w dalszej perspektywie czeka nas także kolejne wyzwanie w postaci zapewnienia użytkownikom dostępu do łącz o przepustowości 1 GB/s.

Kwestii poruszanych w trakcie Wirtualnej Konferencji KIKE było znacznie więcej i nie sposób wymienić wszystkich. Uczestnicy zgodnie podkreślali przy tym wysoki poziom merytoryczny prelekcji.

? Z perspektywy organizatorów najważniejsze jest, że znaleźliśmy rozwiązanie, które w czasach pandemii pozwoliło na organizację ogólnopolskiej konferencji, zapewniające całkowite bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ? podkreśla Mariusz Filipiak, członek zarządu Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej i prezes spółki KIKE Events. ? Udało nam się odtworzyć praktycznie wszystkie jej tradycyjne elementy. Warto przy tym zaznaczyć, że przestrzeń wirtualnego wydarzenia została specjalnie skonfigurowana na potrzeby naszej izby. (AC)