A CO BĘDZIE, JAK WYGRA RAFAŁ T.?

Proste pytanie, na które odpowiedź przyniesie być może najbliższa niedziela. Ale można spokojnie wyrokować, że:

  • Wszystkie dzieci z sierocińców zostaną przekazane rodzinom jednopłciowym
  • Fundusze przeznaczone na Dodatek 500+ przez najbliższe 10 lat w całości trafią do żydowskich spadkobierców
  • Ustępujący prezydent zostanie poddany operacji przymusowej zmiany płci
  • Wszyscy zatrudnieni w ostatnich 5 latach w TVP Info znajdą się w ośrodkach internowania bez prawa odwiedzin i korespondencji
  • Wiek emerytalny zostanie podniesiony, wyniesie dla kobiet i mężczyzn 78 lat
  • Wiosenne wypalanie traw będzie obligatoryjne pod karą 10 tys. grzywny
  • Kaja G. zostanie poddana natychmiastowej, 6- letniej kwarantannie
  • Województwo zachodniopomorskie ulegnie likwidacji a wszystkie urzędy przeniesione do Szczecinka i zdegradowane do rangi powiatu
  • Oczyszczalnia Czajka zostanie bezterminowo zamknięta a warszawskie nieczystości, zgodnie z prawami natury, trafią do Wisły
  • Polska przyjmie 2000 deportowanych z Europy Zachodniej Czeczenów

WD-40