ARTE: JAKI BĘDZIE ŚWIAT ZA 20 LAT?

Od kilkunastu dni trwa globalna akcja internetowa ?Time to Question (Czas na pytania)?, zorganizowana przez telewizję ARTE, NHK World, Upian, Yami2, On est pr?t oraz Basis Berlin, która ma na celu zbadanie, jak widzą świat ci, którzy będą go tworzyć za 20 lat. Zwieńczeniem projektu będzie 6 oryginalnych filmów dokumentalnych, stworzonych przez reżyserów młodego pokolenia i obejmujących tematykę objętą kwestionariuszem. Filmy będą dostępne w ofercie telewizji ARTE i w bezpłatnym serwisie VOD ARTE po polsku https://www.arte.tv/pl/ w listopadzie 2020 roku.

?Ekologia jest dla bogatych?, ?Czy powinniśmy przestać jeść zwierzęta??, ?Czy należy wprowadzić zieloną dyktaturę??, a także: ?Czy epidemia koronawirusa przyniosła więcej podziałów czy solidarności??, ?Czy kryzys związany z Covid-19 i kryzys ekologiczny to dwie strony tego samego problemu?? ? to przykładowe pytania z ankiety stworzonej we współpracy z socjologami z kolektywu ?Quantité Critique?, który specjalizuje się w analizie aktualnych ruchów społecznych. Kwestionariusz zawiera 133 pytania, dostępne w 4 językach: angielskim, francuskim, niemieckim oraz japońskim i obejmuje sześć głównych tematów: spojrzenie na przeszłość i dziedzictwo, sposób postrzegania współczesnego świata, kierunki przemian ekologicznych, wizja przyszłości, zachowania indywidualne, zdrowie publiczne i ekologia. Ma skłonić do zastanowienia się nad przyszłością naszej planety, a także nad wyznawanymi wartościami, wizją obecnego świata, przyszłością, jaką sobie wyobrażamy i jakiej sobie życzymy, warunkami koniecznymi do jej osiągnięcia, zachowaniem poszczególnych jednostek i sposobami zaangażowania.