CARTOON MOVIE, BORDEAUX: Ostatnia przed tsunami

 

To zapewne była ostatnia przed wirusową eksplozją duża impreza filmowo- telewizyjna w Europie. Odbyła się na początku marca po raz kolejny w Bordeaux  (poprzednio Cartoon Movie gościł Lyon) ale już z widoczną absencją, przede wszystkim  gości zagranicznych. Spodziewano się ogółem ponad 900 uczestników z kilkudziesięciu krajów europejskich , ostatecznie dojechała nad Atlantyk trochę więcej niż połowa.

Przypomnijmy, że targi Cartoon Movie powołano do życia w 1999 r. w celu propagowania idei transgranicznych kontaktów, przyspieszenia procesu wspierania  finansowego i produkcyjnego filmów animowanych dla dorosłych i dla dzieci oraz ułatwienia ich dystrybucji w skali europejskiej i międzynarodowej.  Od momentu powstania Cartoon Movie umożliwił znalezienie środków na 364 filmy o łącznej wartości 2,4 miliarda euro. Cartoon Movie odbywa się przy wsparciu Creative Europe – MEDIA, National Center for Cinema and Animated Image (CNC) oraz  funduszy regionalnych i miejskich.

Inwazja koronowirusa spowodowała, że, inaczej niż w latach ubiegłych, organizatorzy podadzą z opóźnieniem- co zrozumiałe- ostateczny bilans imprezy oraz podsumowanie finansowe i tematyczne.

Podano jednak informację, że w prologu targów udało się przeprowadzić selekcję i przyznać nagrodę Funduszu Euroimage dla najlepiej rokującego filmu animowanego, realizowanego w wyniku porozumienia firm producenckich z krajów należących do Unii Europejskiej.

Warto dodać w tym miejscu, że Fundusz Eurimages Rady Europy współpracuje z dziesięcioma imprezami na całym świecie – Cartoon Movie jest ponownie jedną z nich- podczas których przyznaje swą nagrodę na rozwój koprodukcji. Nagroda w wysokości 20 000 EUR, utworzona w ramach działań promocyjnych Funduszu ma zachęcać do współpracy międzynarodowej już od narodzin pomysłu. Kwota wypłacona w formie bezzwrotnej dotacji zostanie wykorzystana wyłącznie na pokrycie kosztów rozwoju projektu.

Tegoroczna Nagroda Eurimages została przyznana 5 marca filmowi ?Fleak?, którego producentem jest Anima Vitae (Finlandia) w koprodukcji z Animoon ( Polska) i Godo Films (Francja).

W skład jury Nagrody weszli Karin Schockweiler (Film Fund Luxembourg – Luxembourg), Julia Müntefering (Telepool – Niemcy) i Eric Geay (SND – Francja). Dziewięć europejskich projektów w fazie rozwoju, przygotowanych na Cartoon Movie 2020, zostało uznanych za uprawnionych do otrzymania tej nagrody, a wybrano  ?Fleak?, historię opowiedzianą z odrobiną magii i oryginalnej jakości artystycznej. Jury szczególnie doceniło nowatorskie podejście do delikatnego i wzruszającego tematu, który może mieć znaczenie w procesie edukacji i propagowania pożądanych postaw i zachowań. (Ge-mich)