XXIV KIKE, ARŁAMÓW: O potrzebie zmian

W pięknie położonym na bieszczadzkich połoninach Arłamowie odbyła się w połowie czerwca, pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Cyfryzacji, Urzędu Komunikacji Elektronicznej i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, XXIV Konferencja Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej. Podczas Konferencji operatorzy, ale też nadawcy, wystawcy-producenci sprzętu i oferenci usług, przedstawiciele administracji rządowej oraz mediów branżowych mieli okazję wziąć udział w wykładach i prelekcjach, a także skorzystać ze sportowych aktywności, jakie Organizator przygotował po raz pierwszy: I Mistrzostwa KIKE SPORTS obejmowały rywalizacje w: squashu, tenisie ziemnym i stołowym, piłce plażowej, strzelectwie sportowym, jeździe konnej, a także biegi przełajowe na dystansach 3 i 8 km oraz mecz piłki nożnej pomiędzy drużynami Operatorów a Wystawców (wynik 4: 2). Czerwcowa data konferencji pozwoliła też na zorganizowanie w jej trakcie Walnego Zgromadzenia Członków Izby KIKE. Zarząd podkreślił przy tym, że uznaje za celowe regularne łączenie dat obu tych wydarzeń, czemu mają służyć zaproponowane i szczegółowo omówione zmiany w statucie. Omówiono też inne aktualne sprawy wewnątrz izbowe, z których część stanie się przedmiotem odrębnych komunikatów KIKE.

DZIEJE SIĘ!

Oficjalne otwarcie konferencji połączone było z wystąpieniem Agnieszki Gładysz, dyrektorki Departamentu Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej. Według przedstawionych przez nią danych w 2018 roku wydano osiem miliardów złotych na inwestycje w rozbudowę infrastruktury telekomunikacyjnej, opierającej się głównie na światłowodach (powstało ich 5000 kilometrów). Słuchacze poznali także główne trendy na rynku oraz sprawy, którymi aktualnie zajmuje się Urząd, dyr. Gładysz zapewniała o swym zrozumieniu problemów i potrzeby wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw telekomunikacyjnych. Przedstawiciele UKE wzięli również udział w panelu poświęconemu problemom ze sprawozdawczością telekomunikacyjną, przedstawiając celowość i zakres sprawozdań, które w praktyce zwiększają obciążenia operatorów. Wyjaśniali także, jak korzystać z najnowszych procedur i ułatwień w dostępie do kanalizacji i kabli telekomunikacyjnych. Konrad Baranowski, wiceprezes KIKE, rozmawiał z przedstawicielami trzech instytucji finansowych: BGK, Alior Banku i TISE o pożyczkach szerokopasmowych ?w temacie? przejęć i konsolidacji rynku. Anna Kwiatkowska z Banku Gospodarki Krajowej zrelacjonowała ponadto tematy rozmów prowadzonych aktualnie z przedstawicielami Komisji Europejskiej w kontekście nowej perspektywy finansowej. Podkreśliła, że przyznawane obecnie pożyczki mają szeroką definicję kosztów kwalifikowanych, co ma ułatwić operatorom korzystanie z tej formy wsparcia.

BRAK RÓWNOWAGI

Skomplikowane relacje pomiędzy operatorami, nadawcami i twórcami były przedmiotem analizy przedstawionej przez prezesa PIKE Jerzego Straszewskiego oraz innych uczestników panelu Operator a nadawca ? prace nad zmianami prawa. Wielokrotnie podkreślano przy tym istniejący na rynku brak równowagi w relacjach nadawców telewizyjnych i operatorów kablowych, była też w tym kontekście mowa o dyskryminacji i potrzebie obrony polskich przedsiębiorców. Zdaniem uczestników panelu problem ten wymaga nowej regulacji prawnej, ingerencji regulatorów rynku lub przynajmniej porozumienia w postaci kodeksu dobrych praktyk. Warto w tym miejscu przytoczyć stanowisko Witolda Kołodziejskiego, przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, który udzielając wywiadu dla KIKE#NEWS zaznaczył, że będąc zwolennikiem kodeksu dobrych praktyk regulującego relacje nadawców z operatorami, nie widzi realnych perspektyw na jego przyjęcie i dlatego popiera inicjatywę zgłoszoną przez środowiska kablowe na spotkaniu Parlamentarnego Zespołu Przedsiębiorczości, która to inicjatywa zmierza do ustawowego zagwarantowania równego traktowania podmiotów w relacjach nadawca-operator-klient. ROZMOWY, ROZMOWY?

Na XXIV Konferencji KIKE odbyło się także przedstawienie i podsumowanie projektów realizowanych obecnie przez iNET Group, Stowarzyszenie e-Południe i EPIX dla operatorów sektora MŚP. Szczególne zainteresowanie wzbudził projekt MiStrategia ? ogólnopolskiej inicjatywy pozwalającej lepiej promować lokalnych operatorów za pośrednictwem portalu internetowego oraz wyjątkowej kampanii reklamowej, która ma ruszyć już jesienią. Ponadto uczestnicy prelekcji i warsztatów mogli zapoznać się ze stanem zaawansowania prac nad nowelizacją tzw. Megaustawy, zmianami prawa telekomunikacyjnego i autorskiego. Swoje miejsce w agendzie miała także tematyka cyberbezpieczeństwa i projekt KIKE Safe, który rozszerza swoją działalność o usługi związane z RODO. Spośród wszystkich wystąpień podczas drugiego dnia konferencji największe zainteresowanie wzbudził natomiast panel grupy roboczej KIKE do spraw kontaktów z administracją publiczną (GRAP) oraz raport prezentujący doświadczenia operatorów telekomunikacyjnych ze współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie korzystania z pasa drogowego dróg gminnych i powiatowych. Twórcy tego raportu przedstawili też aktualne zaawansowanie prac nad nowelizacją ustawy o drogach publicznych. W tle wystąpień merytorycznych toczyły się też wyjątkowe zmagania sportowe oraz wspomniane wcześniej rozmowy kuluarowe. Sporym zainteresowaniem cieszyła się część wystawowa Konferencji, która zgromadziła kilkunastu wystawców (m.in.: xbest.pl Cisco, TP-Link Polska, SGT S.A., Vector Solutions, MiŚOT, Telkom-Telmor, Grandstream Polska, Cabinex, Netia, Metroport, Globema, EVIO, Telewizja Jambox, CDR, IMPACT, Voicenet, AVIOS, UPC Polska) sprzętu i usług związanych z szeroko pojętą telekomunikacją. (mas/jak)