Ogólnopolska Konferencja PIKE i X Forum Telewizji Lokalnych, SOPOT:  Branża wobec wyzwań przyszłości!

22 i 23 maja odbyło się w Sopocie wiosenne spotkanie branży telewizyjnej, którego organizatorami były Polska Izba Komunikacji Elektronicznej (PIKE) oraz Polska Fundacja Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej PIKSEL. Wiele tematów poruszanych na konferencji dotyczyło telewizji lokalnych. Odegrały one ważną rolę m.in. w nagłaśnianiu negatywnych konsekwencji przepisów tzw. Lex Pilot. W trakcie paneli dyskusyjnych rozmawiano m.in. o funkcjonowaniu mediów lokalnych podkreślając ich wyjątkową rolę na rynku medialnym, a także zwracając uwagę na trudną sytuację finansową wynikającą m.in. z braku przychodów z reklam. Uczestnicy konferencji zastanawiali się nad rozwiązaniami dla mediów lokalnych, które umożliwią ich dalszy rozwój.

PREZES NA KOLEJNĄ KADENCJĘ

Decyzją Walnego Zgromadzenia Członków, które odbyło się w trakcie konferencji, Jerzy Straszewski został ponownie wybrany Prezesem Zarządu PIKE na kolejną kadencję.

WYSTĄPIENIE AMBASADORA

Gościem specjalnym wydarzenia był Ambasador USA Mark Brzeziński. W swoim wystąpieniu mówił na  temat wolności słowa i mediów. To właśnie media pociągają do odpowiedzialności rząd i urzędników publicznych. To wy trzymacie nas w ryzach. Głos dziennikarzy jest niezbędny, by zapewnić, że rządy będą przejrzyste i godne zaufania– mówił Mark Brzeziński.

BADANIE KRAJOWEGO INSTYTUTU MEDIÓW

Krajowy instytut Mediów przedstawił najnowsze  badania „Zasięgi telewizji lokalnych”. Wynika z nich, że aż 5,2 mln Polaków w wieku powyżej 15 lat ogląda telewizje lokalne. Instytut mierzy oglądalność i rozpoznawalność telewizji lokalnych raz na kwartał przy badaniu słuchalności stacji radiowych. Wyniki pomiaru dostępne są na stronie Krajowego Instytutu Mediów

SPOTKANIE NADAWCÓW Z POLITYKAMI

Jednym z najważniejszych momentów wydarzenia było spotkanie nadawców z politykami, którzy rozmawiali o możliwościach finansowania telewizji lokalnych. W spotkaniu udział wzięli posłowie Jakub Stefaniak (PSL) oraz Grzegorz Napieralski (Koalicja Obywatelska), którzy zadeklarowali zaangażowanie w prace legislacyjne na rzecz poprawy sytuacji finansowej mediów lokalnych oraz zamierzają zorganizować w parlamencie spotkanie poświęcone tej grupie mediów.

RATUJMY TELEWIZJE LOKALNE!

To hasło nowej kampanii, której celem jest uruchomienie funduszu dla telewizji lokalnych. Wszyscy nadawcy telewizji lokalnych w Polsce i ich redakcje aktywnie się zaangażują w akcję, a jej koordynatorem może zostać Krzysztof Pstrong, Dyrektor Generalny PIKE i koordynator projektu STOP LEX PILOT. W ramach kampanii powstanie strona internetowa, ulotki, spoty, audycje telewizyjne. Akcja będzie nagłaśniania także w mediach społecznościowych.

GALA PIKE I NAGRODY

Wydarzenie zakończyła Gala PIKE, w trakcie której nagrody otrzymały m.in. telewizje lokalne. W konkursie „To nas dotyczy” pierwsze miejsca zajęły Nowa Telewizja Słupsk (kategoria „Mała ojczyzna”) orazTelewizja Dami Jelenia Góra (kategoria „Społecznie wrażliwi”). (red. PIKE)