HUAWEI Z DELOITTE: JAK 5G MOŻE POMÓC W ZWALCZANIU KORONAWIRUSA ?

Huawei i Deloitte wspólnie opublikowały oficjalny dokument ?Zwalczanie COVID-19 przy pomocy 5G: możliwości usprawnienia systemów publicznej opieki zdrowotnej?. W raporcie przeanalizowano przykłady walki z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, jak i sposoby leczenia COVID-19 w Chinach. Jego celem jest ustalenie zapotrzebowania zaangażowanych podmiotów na dane podczas sytuacji kryzysowych. Omówiono, w jaki sposób kluczowe możliwości sieci 5G, takie jak duża przepustowość i małe opóźnienia, mogą zwiększyć skuteczność zapobiegania i leczenia pandemii, a także napędzać cyfrową transformację systemów opieki zdrowotnej w odpowiedzi na poważne katastrofy publiczne w przyszłości.

Opublikowany dokument wskazuje, że rozległe terytorium, wysoce mobilna populacja i ich skomplikowane zapotrzebowanie na zasoby sprawiają, że skuteczność komunikacji i wymiany danych staje się jeszcze ważniejsza dla zarażonych osób oraz powstrzymania rozprzestrzeniania się epidemii.

Na podstawie analizy typowych zastosowań nowej technologii, takich jak obrazowanie termiczne 5G+, karetki inteligentne 5G z monitorowaniem 4K HD oraz platforma do zdalnej konsultacji medycznej 5G, raport wskazuje, że wysoka przepustowość i niskie opóźnienia technologii 5G rozwiązują problemy związane z transmisją danych podczas epidemii, a także otwierają możliwości dla świeżych pomysłów i zupełnie nowych metod leczenia. W rezultacie system opieki zdrowotnej skorzystał z krótszych czasów reakcji, lepszego monitorowania pacjenta, dokładniejszego gromadzenia danych i ich analiz, zdalnej współpracy oraz alokacji zasobów. Technologia 5G otwiera także drzwi do stworzenia w przyszłości całkowicie cyfrowych, publicznych platform reagowania kryzysowego, które oparte będą na informacji.